SHOEI  NXR  HELMET
SHOEI NXR HELMET

SHOEI NXR HELMET SHOEI NXR HELMET SHOEI NXR HELMET SHOEI NXR HELMET


RUMPUS TC-4
SHOEI NXR BLACK HELMET SHOEI NXR WHITE HELMET SHOEI NXR MATT BLACK HELMET SHOEI NXR MATT BLACK HELMET SHOEI NXR MATT BLACK HELMET SHOEI NXR MATT BLACK HELMET SHOEI NXR VALKYRIE TC-1 HELMET SHOEI NXR VALKYRIE TC-4 HELMET SHOEI NXR SEDUCTION TC-5 (MATT) HELMET SHOEI NXR SEDUCTION TC-7 HELMET SHOEI NXR SEDUCTION TC-7 HELMET SHOEI NXR VALKYRIE TC-10 HELMET SHOEI NXR PARAMETER TC-3 HELMET SHOEI NXR PARAMETER TC-8 HELMET SHOEI NXR FLAGGER TC-1 HELMET SHOEI NXR FLAGGER TC-4 HELMET SHOEI NXR FLAGGER TC-5 HELMET SHOEI NXR RUTS TC-6 HELMET SHOEI NXR INTENSE TC-3 HELMET SHOEI NXR RUTS TC-5 HELMET SHOEI NXR FLAGGER TC-6 HELMET SHOEI NXR RUMPUS TC-1 HELMET SHOEI NXR RUMPUS TC-2 HELMET SHOEI NXR RUMPUS TC-4 HELMET SHOEI NXR RECOUNTER TC-5 HELMET SHOEI NXR MARQUEZ DIGI ANT TC-5 (MATT) HELMET SHOEI NXR CLUZEL TC-3 HELMET SHOEI NXR MARQUEZ POWER UP TC-1 HELMET


ESENCIA JAZDENIA

Leonardo Da Vinci raz povedal: „Jednoduchosť je nekonečná dokonalosť“. A v tomto duchu sme stvorili prilbu, ktorá má ako cieľ čistotu jazdy na motocykli. Žiadne „vychytávky“, žiadne nepotrebné funkcie, proste iba čistá jazda s čistou mysľou. Ty, tvoja motorka a NXR spolu ponúkajú skúsenosť so samotnou podstatou jazdy na motocykli.

Created in 2017, by: František Fekete